Arvydas Vaitkus

Arvydas Vaitkus

Ištikimi Klaipėdai rinkiminio sąrašo nr. 1.

Klaipėdos miesto tarybos narys.

Pagal išsilavinimą esu technikos žmogus – inžinierius mechanikas. Galėčiau būti ir teisininku – turiu tokį aukštojo mokslo diplomą. Tačiau taip jau susiklostė, jog tikroji mano profesija – profesionalus vadovas. Pusę savo gyvenimo – 30 metų – dirbau įvairiose privačiose ir valstybinėse įmonėse, atstovavau Lietuvos interesus transporto srityje, vadovavau Klaipėdos uostui. Bet visada buvau ir esu klaipėdietis – čia gimiau, augau, mokiausi, dirbau ir dabar „einu į valdžią“.

Tiesą sakant, paskutiniuosius ketverius metus jau esu valdžioje – dirbu Klaipėdos miesto Taryboje. Būtent ši patirtis ir bendraminčiai mane skatina dar kartą kandidatuoti į Klaipėdos mero postą.

Dabar mūsų komanda išaugo. Sukūrėme naują nepartinį komitetą „Ištikimi Klaipėdai“. Matydami mūsų ryžtą ir išgirdę mūsų siekius prisijungė vietinių partijų intrigomis nusivylę ilgamečiai Klaipėdos politikai (Rimantas Taraškevičius, Vaida Raugelė), verslo atstovai, visuomeninių organizacijų lyderiai. Tai žmonės, kurie susikūrė sėkmingą gyvenimą savo protu ir rankomis, kurie neabejingi Klaipėdos ateičiai ir turi labai aiškius tikslus bei žino būdus, kaip tuos tikslus pasiekti. Komanda yra. Stipri, energinga, išmintinga komanda.

Ir jie yra pagrindinė priežastis, kodėl aš vėl kandidatuoju į Klaipėdos merus. Jie pasitiki mano patirtimi, aš pasitikiu jais. Nesureikšminu savo rolės, nes žinau, kad Klaipėdos ateities vienas žmogus nepakeis. Darniam miesto valdymui reikalinga vieninga komanda. Todėl jaučiuosi tik vienu mūsų komiteto nariu, tikinčiu, kad galime padėti Klaipėdai tapti geresniu, gražesniu, patogesniu miestu. O reikia visai mažai – kad ir Jūs tuo patikėtumėte.

Jolita Andrijauskienė

Jolita Andrijauskienė

Ištikimi Klaipėdai rinkiminio sąrašo nr. 2.

Zudermano mokyklos direktorė.

Esu tikra klaipėdietė – čia gimusi, augusi, sukūrusi šeimą ir čia užauginusi dvi dukras. Jau 32 metus gyvenu mokykla, švietimu, esu mokytoja ir tuo didžiuojuosi.

16 metų vadovauju Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijai, 5 metus atstovauju visos šalies švietimo įstaigų vadovams, stengdamasi padėti lengvinti biurokratijos naštą, tobulinti administravimo procesus, telkdama visus strateginiams pokyčiams švietime. Man visada rūpėjo ir rūpi, kaip sekasi švietimiečiams, kaip rasti kuo daugiau paramos ir pagalbos mokyklai galimybių, neužgožiant mokyklų savarankiškumo. Sukaupta 23 metų vadybinė patirtis leidžia giliau pažvelgti į švietimo problemas.

Kelią iki sėkmės lengviau eiti ne vienam. Svarbu, kad būtų kuo daugiau neabejingų bendraminčių, todėl su pasitikėjimu į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos rinkimus einu su rinkiminiu komitetu „Ištikimi Klaipėdai“. Esu pakankamai drąsi, nebijanti pokyčių ir juos inicijuojanti, atvira idėjoms. Nuoširdžiai tikiu, kad nelaukiant nurodymų iš centrinės valdžios, švietimo srityje mieste galima užtikrinti kokybišką savivaldos įstatyme numatytų savarankiškų savivaldybės funkcijų  vykdymą, sprendžiant ilgalaikes problemas šioje srityje, auginant pasitikėjimo švietimo įstaigomis kultūrą, kuriant motyvuojančią darbo aplinką. Mokykla turi būti pasitikima, ji turi veikti savarankiškai.

Jaučiuosi atsakinga ir įsipareigojusi savo miestui, tikinti, kad savivalda gali išjudinti iš sąstingio visus, nuo kurių priklauso, kaip gyvensim ir dirbsim toliau mes, mūsų vaikai ir anūkai.

Mano išsikelti tikslai:

– pedagogų, švietimo pagalbos specialistų, vadovų pritraukimo strategijos ir jos įgyvendinimo plano, kuriant motyvuojančios skatinimo sistemos mieste, parengimas;

– papildomų kvalifikuotų specialistų etatų švietimo įstaigose steigimas, mažinant darbuotojams tenkančią biurokratinę naštą, vykdant švietimo įstaigose privalomus teisės aktų reikalavimus;

– reali, o ne popierinė, institucijų pagalba užtikrinant švietimo pagalbą švietimo įstaigoms, mokytojui, šeimai, vaikui bei įgyvendinant vaiko minimaliosios priežiūros priemones;

– mokinių skaičiaus klasėse optimizavimas ir gabių jų mokinių skatinimas;

– aiški miesto įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo strategija, siekiant kokybiško įtraukiojo ugdymo;

– lėšų neformaliojo švietimo įstaigoms kompensavimo mechanizmo sukūrimas;

– nuolatinis konstruktyvus dialogas su švietimo įstaigų bendruomenių atstovais, operatyviai sprendžiant kylančias problemas.

Tikslų daug,  jie dideli, bet, tikiu, tikrai įgyvendinami.

Arūnas Tuma

Arūnas Tuma

Ištikimi Klaipėdai rinkiminio sąrašo nr. 3.

Klaipėdos miesto tarybos narys, verslininkas.

Mano sprendimas vėl kelti savo kandidatūrą į miesto valdžią grįstas tuo, jog aš tikiu tiek Arvydo Vaitkaus, tiek jo suburto komiteto narių gebėjimu dirbti klaipėdiečiams. Man kelia nuoskaudą ir pyktį, kad toks miesto valdymas, koks yra dabar, daugelyje sričių vis atitolina mus nuo kitų Lietuvos didmiesčių. Dabartinis valdžios abejingumas ir nenoras girdėti verslo atstovų ar paprastų miestiečių nuomonę tik dar labiau skatina veiklius ir jaunus žmones išvažiuoti iš Klaipėdos.

Mano noras, kad mūsų komiteto pastangomis Klaipėda taptu patraukliu miestu dirbti, vystyti verslą, gyventi ir mokytis. Kad žmonės čia gyvendami didžiuotųsi savo miestu. Kaip sakiau prieš 4 metus, taip ir šiandien kartoju: aš gimiau Klaipėdoje ir man šis miestas visapusiškai brangus.

Esu pasiruošęs ne kalbėti, o daryti tai, ką žinau ir sugebu – konkrečius darbus turizmo vystymo, verslo, sporto bendruomenių poreikių srityse ir siekti ilgalaikių tikslų įgyvendinimo mūsų mieste.

Jolanta Skrabulienė

Jolanta Skrabulienė

Ištikimi Klaipėdai rinkiminio sąrašo nr. 4.

Aš klaipėdietė, čia gimusi, užaugusi, su vyru Egidijumi užauginusi tris sūnus.
Esu socialinės srities specialistė, jau 17 metų dirbu VšĮ Klaipėdos specialiosios mokyklos- daugiafunkcio centro „Svetliačiok“ direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams.

Man visada svarbiausia buvo ir yra žmogus bei jo socialinė gerovė. Esu ragavusi ir „politiko duonos“, praėjusią kadenciją dirbau Klaipėdos miesto savivaldybės taryboje, ten vadovavau Sveikatos ir socialinių reikalų komitetui. Pasibaigus kadencijai, visiškai neatsiribojau nuo
visuomeninės veiklos, ir toliau dirbau socialinės paramos taryboje, nevyriausybinių organizacijų taryboje, esu socialinės srities projektų vertinimo komisijos narė.

Su politiniu komitetu „Ištikimi Klaipėdai“ einu todėl, kad komiteto išsikelti tikslai yra realūs ir įgyvendinami, socialiai orientuoti. Tikiu, kad su šita komanda galime daug nuveikti klaipėdiečių gerovei.

Vidmantas Dambrauskas

Vidmantas Dambrauskas

Ištikimi Klaipėdai rinkiminio sąrašo nr. 5.

Verslininkas, Klaipėdos miesto tarybos narys.

Myliu savo miestą. Niekur nesiruošiu iš čia išvažiuoti. Investuoju čia.

Noriu, kad mano vaikai ir anūkai neišvažiuotų gyventi į Vilnių, kad jiems čia būtų gera gyventi ir ką veikti.

Kai jiems pasakoju, kokia gyva buvo Klaipėda mano jaunystės metais, jie negali patikėti. Noriu, kad tai sugrįžtų.

Vaida Raugelė

Vaida Raugelė

Ištikimi Klaipėdai rinkiminio sąrašo nr. 6.

Politikė.

Klaipėdos miesto tarybos narė, patirtis savivaldoje – 11 metų. Pagrindinės pareigos – mama, šiuo metu auginu metukų dukrą.
Pastaruosius 7 metus dirbau regiono vadove privačioje įmonėje, susijusioje su paslaugomis miestui.
Kandidatuoju į Klaipėdos miesto tarybą, nes sukauptomis praktinėmis žiniomis miesto valdyme galiu būti naudinga įgyvendinant ilgalaikes miesto vizijas bei sprendžiant einamuosius miesto ūkinius, socialinius, švietimo, sveikatos apsaugos ir kitus klausimus.
Prioritetu visada laikiau jautriausių socialinių grupių problematikos sprendimą: vietų vaikams lopšeliuose-darželiuose užtikrinimą, eilių pas šeimos gydytojus trumpinimą, vietų senelių namuose bei kitos socialinės pagalbos suteikimą, bendruomenių įtraukimą į sprendimų priėmimo procesus.
Visokeriopai palaikau smulkaus verslo skatinimą ir nevyriausybinio sektoriaus paslaugų plėtrą.

Rimantas Taraškevičius

Rimantas Taraškevičius

Ištikimi Klaipėdai rinkiminio sąrašo nr. 7.

Klaipėdos miesto tarybos narys.

Politikas, 10 metų dirbau Klaipėdos meru, dabar esu Klaipėdos miesto Tarybos narys. Vis dar dalyvauju versle – esu statybinės bendrovės akcininkas. 

Miesto Taryboje be pertraukos išdirbau 9 kadencijas (33 metus) ir buvau nusiteikęs, jog ši bus paskutinė. Bet vėl sutikau kandidatuoti savivaldos rinkimuose ir esu pasiruošęs padirbėti dar vieną kadenciją.

Kodėl einu su komitetu „Ištikimi Klaipėdai“? Nebenoriu susieti savęs su jokiomis partijomis. O šis komitetas yra stiprus, turi tvirtą lyderį. Pažįstų Arvydą Vaitkų daug metų. Jis man padėjo, kai aš buvau meru, o jis dirbo atsakingose pareigose Susisiekimo ministerijoje. Klausimai, kurie buvo susiję su Klaipėdos infrastruktūros projektais, su Arvydo pagalba buvo sprendžiami itin greitai ir sėkmingai. Labai pasitikiu Arvydu, žinau jo kompetenciją.

Man keistai skamba kai kurių dabartinių kandidatų į merus pasisakymai. Jie žada neįmanomus dalykus ir, panašu, net nesupranta, kas tai per pareigos. Juk pasikeitus savivaldos įstatymui kardinaliai pasikeitė ir mero pareigos. Čia jau nebe juostelių karpymas, nebe iškilmingų kalbų sakymas, ne reprezentacija renginiuose, o rimtas darbas, kur reikia ir ekonomikos, ir ūkinių reikalų išmanymo. O Arvydas Vaitkus yra tas, kuris šiuos klausimus geriausiai išmano.

Eidamas į rinkimus aš nekeliu sau kažkokių konkrečių tikslų. Mano misija – būti patarėju sprendžiant miesto reikalus. Ir aš mielai pasidalinsiu patirtimi, žiniomis su visais, kam jos bus reikalingos.

Tomas Juočys

Tomas Juočys

Ištikimi Klaipėdai rinkiminio sąrašo nr. 8.

Klaipėdos Dramos teatro vadovas

Esu Tomas Juočys. Keturiolika metų dirbu Klaipėdos dramos teatre, iš kurių septynerius vadovo pareigose. Visus tuos keturiolika metų stebiu, kaip Lietuva po truputį tampa vieno miesto valstybe, kaip viskas, kas vertinga, koncentruojama Vilniuje, kaip visos investicijos plaukia, aplenkdamos mūsų miestą, kaip prastėja kultūros infrastruktūra ir menksta dėmesys jai iš centrinės bei vietos valdžios. Klaipėda virsta provincija, kurioje negalimi esminiai pokyčiai ir tikras proveržis. Kalbu už lauką, kuriame dirbu – kultūrą. Su rinkiminiu komitetu “Ištikimi Klaipėdai” drąsiai einu į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos rinkimus, nes šio komiteto pavadinimas atitinka čia esančių žmonių dvasią: visi pasiryžę ištikimai dirbti Klaipėdai, veikti, o ne kalbėti deklaratyviomis frazėmis. Turiu ir aš du tikslus:

Pasiekti, kad Klaipėda būtų atpažįstama tarptautiniu lygiu, kaip kurianti daug kokybiškos kultūros produktų. Taip paskatinti kultūros turizmą. Sukurti vieną didžiausių kultūros festivalių Europoje.
Praplėsti senamiestį kultūrai ir jaunimui pritaikytomis erdvėmis, sukuriant atvirų erdvių principu veikiančias teritorijas, kurias galėtų užpildyti nevyriausybinis sektorius – jie beviltiškai ieško prieglaudos jau eilę metų. Tai vietos, kurios turi potencialo tapti madingomis ir patraukliomis visiems klaipėdiečiams, kur malonu leisti laiką, o kultūros sektorius turi vietą saviraiškai.
Tikslai tik du, tačiau ambicingi ir dideli, įtraukiantys visą kultūros sektorių. Tikiu, kad jau nemažai pavyko nuveikti su Klaipėdos dramos teatro kolektyvu. Esu tikras, kad su rinkimų komitetu “Ištikimi Klaipėdai” būsime pajėgūs padaryti dar daugiau miestui, kurį labai mylime.

Audrius Statkevičius

Audrius Statkevičius

Ištikimi Klaipėdai rinkiminio sąrašo nr. 9.

Verslininkas.

Esu Audrius Statkevičius, tikras klaipėdietis, verslininkas, vadovas.

Užaugęs kartu su miestu, mačiau kaip jis keičiasi. Bet matau ir jo problemas, potencialą, galimybes. Ne viskas, kas daroma Klaipėdoje, padeda miesto plėtrai, miesto gyventojams, miesto ateičiai.
Turėdamas gyvenimiškos patirties, gimtajame mieste sukūręs bei vystantis verslą, noriu prisidėti ir prie Klaipėdos augimo, jo problemų sprendimo bei ateities vizijos – kad Klaipėda būtų kitokia ir savita, atsakinga ir dirbanti visiems miesto gyventojams.

Asta Anilionė - Lipovec

Asta Anilionė - Lipovec

Ištikimi Klaipėdai rinkiminio sąrašo nr. 10.

Visuomenininkė.
Verslininkė, dviejų vaikų mama, Lietuvos Verslo Moterų Tinklo Klaipėdos regiono Tarybos narė, Rotary Klubo “Karalienė Luizė” narė.
Esu klaipėdietė, gimusi ir augusi Klaipėdoje. Mano tėvas buvo tolimojo plaukiojimo kapitonas, o mama kilusi iš šiaurinio Rusijos krašto. Nuo kūdikystės man artimos dvi kultūros, kurios yra stipriai susipynusios ir Klaipėdos mieste.
Mėgstu mokytis, sportuoti, myliu žirgus. Mėgstu savo gimtąjį miestą Klaipėdą. Gyvenu senamiestyje ir vaikštau po jį pėsčiomis. Kasdien matau, kad miestas nyksta apleistas savo šeimininko. Namai, išdidžiai vadinami paveldu, tręšta, kiemai neprižiūrimi, o patalpos mieste, kur gyvybė turėtų veržtis per kraštus, vis dažniau lieka tuščios ir pamirštos. Neprasideda senamiestyje tvarkymo darbai, kuriems taip ir neatėjo eilė per daugiau nei 30 metų. O su dideliu vargu prisikviesti kruizinių linijų turistai nustebę slankioja po miestą nesuprasdami, už ką juos čia atplukdė.
Aš noriu, kad būtų kitaip. Todėl einu į savivaldos rinkimus.
Tikiu, kad galima sutvarkyti byrantį balkoną nenuskriaudžiant namo gyventojų.
Tikiu, kad sutvarkius aplinką, žmonės norės leisti laiką mieste.
Tikiu, kad gatves galima valyti ne tik žiemą, bet ir tada, kai dulkės skverbiasi gyventojams pro langų plyšius ir nusėda vaikų plaučiuose.
Tikiu, kad kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo savo judėjimo negalios, turi teisę nevaržomas patekti į visas viešas patalpas.
Tikiu, kad smulkus verslas turi pirmumo teisę savo mieste.
Esu Lietuvos verslo moterų tinklo narė. Tikiu, kad moterys, jų energija, taip pat yra ir Klaipėdos miesto gyvybingumo variklis.
Tikiu, kad skatindami moterų verslumą mes turtiname miestą ir auginame naujas savarankiškas mūsų bendruomenės kartas. Aš tikiu, kad galiu tai padaryti. Patikėkite ir Jūs.
Romaldas Idzelevičius

Romaldas Idzelevičius

Ištikimi Klaipėdai rinkiminio sąrašo Nr. 11

Klaipėdos miesto tarybos narys. Pedagogas.

Didžiąją gyvenimo dalį dirbau pedagogu, daug metų atidaviau „Žuvėdros“ šokių kolektyvui, Klaipėdos universiteto ugdytiniams, per gyvenimą ėjau ir vedžiau savo mokinius šokio žingsniu.
Nedaug kas žino, kad pagal išsilavinimą esu inžinierius – 1981 m. baigiau laivų inžineriją Kauno politechnikos instituto Klaipėdos fakultete. O paskutiniuosius ketverius metus, nuo 2019-ųjų, esu ir politikas – dirbu Klaipėdos miesto Taryboje.

Arvydą Vaitkų ir daugelį mūsų komiteto „Ištikimi Klaipėdai“ narių puikiai pažįstu, jie savo dvasia yra tikri klaipėdiečiai, padėję „Žuvėdrai“ tapti miesto ir Lietuvos pasididžiavimu, laimėti čempionų laurus Europos ir Pasaulio čempionatuose. Tarp „Ištikimi Klaipėdai“ narių yra buvusių mūsų mokinių, užaugusių „Žuvėdros“ šokėjų. Yra ir mecenatų, kurie rėmė ir remia Klaipėdos profesionalų sportą ir kultūrą. Yra ir politikų, kurie būdami valdžioje visokeriopai padėjo puoselėjant aukštąjį meną ir miesto kultūrą.

Visus mus vienija ta pati vizija – Klaipėda gali ir turi būti sėkmingesnė. Sportas, kultūra, meno studijos yra ta sritis, kur galėčiau prisidėti idėjomis ir darbu miesto gerovei.
Kviečiu palaikyti mūsų idėjas, balsuoti už Arvydą Vaitkų ir nepartinį komitetą „Ištikimi Klaipėdai“.

Arūnas Andziulis

Arūnas Andziulis

Ištikimi Klaipėdai rinkiminio sąrašo nr. 12.

 Klaipėdos miesto tarybos narys.
Profesorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas – nacionalinių ir tarptautinių projektų vadovas.
Politinė patirtis sukaupta pastaruosius ketverius metus dirbant Klaipėdos miesto tarybos opozicinėje nepartinėje frakcijoje “Klaipėdiečiams” (Ūkio ir aplinkosaugos komitete, NVO taryboje, Peticijų, Etikos ir Antikorupcijos komisijose).
Asmeninė profesinė patirtis skatina matyti mūsų miestą pilną išskirtinių specialybių jaunimo. Mokytojų, gydytojų, intelektualų ir sumaniųjų technologijų inžinierių, parengtų mūsų miesto universitetuose, kolegijose ir profesinėse – techninėse mokyklose.
Miestas turi pereiti nuo žodžio prie realaus aukšto lygio dėstytojų ir mokytojų deramo kofinansavimo. Tada, ir tik tada, pas profesionalus ateis mokytis gabiausi krašto vaikai ir vėl miesto senamiestyje skambės studentiška daina.
Antanas Kontautas

Antanas Kontautas

Ištikimi Klaipėdai rinkiminio sąrašo nr. 13.

Klaipėdos miesto tarybos narys.

Nuo 1987 metų gyvenu Klaipėdoje ir labai pamilau šį miestą. Ir jeigu jam skauda, tai skauda ir man. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl kandidatuoju į Klaipėdos miesto tarybos narius.
Taip pat norisi pratęsti tuos darbus, kuriuos pradėjome visi kartu per paskutinius ketverius metus. Tad kurkime toliau savo miestą, darykime jį patrauklų jaunimui ir verslui, tinkamą oriam senjorų gyvenimui.
Noriu, kad miestas skambėtų ne kaip įvairių kvapų ir teršalų sostinė, bet kaip jaunas, žalias ir su pasimėgavimu kuriantis save miestas.

Regina Žemaitienė

Regina Žemaitienė

Ištikimi Klaipėdai rinkiminio sąrašo nr. 14.

Finansų konsultantė, “Allianz Lietuva”.

Aš – klaipėdietė. Viena iš Jūsų, mylinčių, branginančių mūsų unikalų miestą.

Širdis sopa stebint, kaip blaškomės neviltyje, nepasitikėjime, mieste planuotų, žadėtų, pradėtų ir neatliktų darbų labirintuose. Už miestą atsakingi žmonės marširuoja žingsnelį į priekį, tris atgal.
Miestas nyksta, amatai gęsta, tvirti ir gabūs žmonės išvažiuoja, išsiveža verslus, jaunimas geresnę ateitį mato tik svečiose šalyse.

Aš pati gyvenau emigracijoje 15 metų. Grįžau. Savo didžiulę gražią patirtį,  atkaklumą, darbštumą noriu skirti Jums, mieli klaipėdiečiai.

Gyvenkime savo šalyje, savo mieste, tarp savų. Pasipasakokime ir išgirskime vieni kitus, susitelkime tėvų, vaikų ir anūkų šiandienos, rytojaus ir ateities gerovei.

Esu organizacijos “Ištikimi Klaipėdai” komiteto tarybos narė. Pasitikiu Arvydo Vaitkaus suburta komanda. Tai žmonės, kurie yra genialūs, talentingi, šiuolaikiški. Jie mąsto kitaip – mąsto plačiai, mąsto greitai. Žmonija žino: mintys materializuojasi, vizijos, jei užtenka valios, tampa realybe. Einu kandidate į miesto Tarybą. Esu tikra, kad mano pastangų bei nuoširdaus darbo indėlis bus svarbus ir reikšmingas.

Mes grąžiname MEILĘ Klaipėdai!

Vytautas Beitas

Vytautas Beitas

Ištikimi Klaipėdai rinkiminio sąrašo nr. 15.

Sportininkas.

Sveiki, aš esu Vytautas Beitas.
Man 39 m., gimiau Mažeikiuose, kur praleidau savo jaunystę aktyviai sportuodamas ir žaisdamas krepšinį. Taip pat visada domėjausi automobiliais bei jų sportu. Gyvenimui keičiantis, išvykau į Kauną studijuoti ir dirbti. Neprabėgus nei pusei metų Kaune susipažinau su automobilistais, kurie tuo metu dalyvavo žiedinėse lenktynėse, „Drifte“, „Slalome“ ir „Ralyje“. Nusprendėme įsteigti vieną didelę bendruomenę, kuri suvienytų visus į vieną būrį. Taigi, 2009 metais įsteigėme asociaciją „MB Sport Club“, kuri sėkmingai varžėsi ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniuose renginiuose. 2011 m. gyvenimas nuviliojo mane į Klaipėdą. Čia vėl aktyviai žaidžiau krepšinį, o prieš penkerius metus susitikau automobilistus, kurie norėjo organizuoti „Drag“ lenktynes legaliai ir saugiai. Kadangi esu žmogus, kuriam patinka ir sekasi viską koordinuoti, inicijavau Klaipėdos sportinių automobilių klubo įkūrimą. Jis jau sėkmingai veikia 5 metus ir džiugina ne tik Klaipėdos, bet kaimyninių valstybių bei miestų dalyvius „Drag“ traukos lenktynėmis mūsų mieste.
Dirbdamas įvairius darbus sukūriau ir savo smulkų verslą, kuris gyvuoja jau 6 metus. Esu vedęs, turiu dukrą ir gyvenu Klaipėdos ritmu. Labai myliu šį miestą, patinka jo geografinė vieta, judraus ir gyvo uostamiesčio atmosfera. Džiugina įvairios žmonių bendruomenės, kurios kuriasi savo lėšomis ir sportuoja: „Darts“, šaudymo, „Slalomo“ ir dar daug kitų sporto disciplinų, kurioms trūksta erdvių, kuriose galima tai daryti saugiai ir patogiai.
Mano tikslas yra suvienyti Klaipėdos sporto bendruomenes į vieną didelę šeimą, kad būtų mažiau pykčių bei nuoskaudų, jog futbolas ir krepšinis gauna daugiau paramos.
Labai noriu, kad Jūs, rinkėjai, pasirinktumėte teisingai ir nesigailėtumėte savo sprendimo.
Visada ištikimas Klaipėdai ir jos žmonėms,
Vytautas Beitas

Vygantas Elekšis

Vygantas Elekšis

Ištikimi Klaipėdai rinkiminio sąrašo nr. 16

Esu sportuojantis senjoras, VšĮ Klaipėdos Sporto Klubo Kk Ranga vadovas.

Aktyvioje politinėje veikloje nedalyvavau iki praėjusių metų, kai organizuodamas Lietuvos krepšinio 100- ečio renginį susipažinau su Arvydu Vaitkumi ir jo bendražygiais.

Esu matęs ne vieną politiką, puikiai pamenu ilgametį Klaipėdos merą Alfonsą Žalį, irgi neabejingą sportui bei puikiai mokėjusį valdyti ir puoselėti gimtąjį miestą.
Arvydas Vaitkus – antras toks mano sutiktas politikas. Jis girdi, mąsto, analizuoja ir, svarbiausia, sugeba padaryti tai, ką sugalvoja komanda. Žinau, kad galime dirbti kartu, jis – komandos žmogus.

Noriu ir tikiuosi, kad su mano ir „Ištikimi Klaipėdai“ narių pagalba, aktyvūs šokantys, dainuojantys, sportuojantys senjorai būtų matomi ir remiami miesto valdžios institucijų.
Noriu, kad miestiečiai nevargtų laukdami eilėse laukdami gydymo paslaugų.
Noriu, kad miesto valdžia matytų ne tik tvarkingą Liepų gatvę, bet ir kiekvieną miesto kampelį.

Ar tai sudėtinga? Man ir mūsų komandai „Ištikimi Klaipėdai“ – ne.

Robertina Janušauskienė

Robertina Janušauskienė

Ištikimi Klaipėdai rinkiminio sąrašo nr. 17.

Visuomenininkė.

Esu trijų vaikų mama ir smulkaus verslo savininkė.

Politikos mokslų bakalauras, Istorijos magistras.

VšĮ „Veiklių Mamų Klubas“ vadovė.

Mano didžiosios vertybės – šeima ir tikėjimas.

Rinkimuose dalyvauju, nes Klaipėda – mano gimtasis miestas, noriu, jog visoms jaunoms šeimoms čia gyventi būtų patogu, gera ir praktiška. Kad šeimos nenorėtų išvykti, o atvirkščiai – kuo daugiau šeimų grįžtų gyventi į mūsų jūra alsuojančią, mylimą Klaipėdą.

Visuomeninė veikla: su Mamų klubu septynerius metus iš eilės organizuojame mano inicijuotą Kalėdinės paramos akciją “Padovanok Kalėdas kitam vaikui”. Kasmet 150-200 vaikų sulaukia Kalėdų stebuklo.

2022 gruodį dovanos rinktos ukrainiečių vaikams, gyvenantiems Klaipėdoje.

Jau šešerius metus organizuojame nemokamą vaikų turgelį, kur prekiauja patys vaikai.

Atstovaujame viešąją Klaipėdos tėvų nuomonę.

Daiva Ivanauskė

Daiva Ivanauskė

Ištikimi Klaipėdai rinkiminio sąrašo nr. 19.

Esu nepartinė, smulkaus verslo atstovė.
Pakviesta į „Ištikimi Klaipėdai“ komandą net nesuabejojau. Tai profesionalai, ne pirmus metus dirbantys Klaipėdai, žinantys miesto problemas ir būdus joms išspręsti.
Nusivylę politinėmis partijomis, pavargę, atstumti į užribį, neišgirsti ar neišklausyti – daugelis Jūsų esate mano pirkėjai, kolegos, klaipėdiečiai.

Ateinu padėti Jums ir tikiu, kad su šia stipria daugiafunkcine komanda galėsime visi kartu kurti geresnį ir gražesnį ateities miestą – Klaipėdą.

„Ištikimi Klaipėdai“ kandidatų sąraše esu nr. 18.

Tomas Kungys

Tomas Kungys

Ištikimi Klaipėdai rinkiminio sąrašo nr. 20.

Transporto inžinierius.
Esu Tomas Kungys. Klaipėdietis, transporto inžinierius, magistras.
Klaipėda – mano miestas! Čia gimiau, augau, studijavau jūrinius ir uosto mokslus. Ilgą laiką dirbau uosto įmonėje, šiuo metu esu aktyviai įsitraukęs į atsinaujinančios energetikos verslą.
Su žmona auginame dukrą ir sūnų – mažuosius klaipėdiečius. Norime, kad vaikai augtų visokeriopai šeimai pritaikytame mieste, jį mylėtų,  gerbtų ir didžiuotųsi esantys klaipėdiečiais, kad ateityje čia liktų kurti pridėtinę vertę ir augintų savo šeimas!
Tomas Mataitis

Tomas Mataitis

Ištikimi Klaipėdai rinkiminio sąrašo nr. 21.

Visuomenininkas.

Esu Tomas Mataitis, prieš daugiau kaip 20 metų įsijungiau į aktyvią politinę veiklą. Politinės karjeros viršūnių iki šiol nesiekiau, tačiau puikiai pažįstu politinės veiklos specifiką, nuolat dalyvauju rinkimų organizavimo kampanijose, bet sąmoningai pasirinkau ne politinę, o profesinę karjerą. Gerus darbus miestui ir pajūrio regionui dirbau būdamas viešųjų pirkimų skyriaus vadovu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje, vėliau Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centre, o šiuo metu – Klaipėdos universitete.

Pastaraisiais metais Klaipėdoje vyrauja suirutė, tai liečia tiek politinę miesto valdžią, tiek savivaldybės administraciją. Priežasčių daug: lyderių stoka, nesusikalbėjimas, abejingumas miesto problemoms ar tiesiog nesugebėjimas jas spręsti. Jaučiu pareigą, grąžinti Klaipėdą į lyderiaujančio miesto gretas. Metas imtis iniciatyvos ir padaryti Klaipėdą tokią, kuria galėtų didžiuotis kiekvienas Klaipėdietis.

Leonas Makūnas

Leonas Makūnas

Ištikimi Klaipėdai rinkiminio sąrašo nr. 22

Esu klaipėdietis nuo 1975 metų, kai baigęs Kauno politechnikos institutą atvykau dirbti ir gyventi į Klaipėdą. Pagal išsilavinimą esu elektroninės technikos inžinierius, tačiau darbas grupės įmonių
valdymo srityje ir darbas įmonės vadovu privertė mane papildomai įsisavinti žinias įmonių teisės, buhalterinės apskaitos, ekonomikos ir kitose srityse.

Politinė veikla man nesvetima. Keletą kartų buvau išrinktas į Klaipėdos miesto tarybą, buvau paskirtas Klaipėdos miesto administracijos direktoriumi.

Pasitikiu Arvydu Vaitkumi ir politiniu komitetu „Ištikimi Klaipėdai“. Tikiu, kad ši grupė klaipėdiečių racionaliai spręs ūkines ir strategines Klaipėdos problemas, neapsiribos deklaratyviais palaikymo pareiškimais, skambiomis šventinėmis kalbomis ir juostelių karpymu.

Komiteto programos rengimo metu įsitikinau, kad komiteto nariai racionaliai diskutuoja apie miesto problemas, ieško esminių problemų priežasčių ir realių bei efektyvių jų sprendimų būdų.

Tikiuosi, kad mano patirtis įmonių valdymo srityje, teisinės bei ekonominės žinios gali būti naudingos Klaipėdai ir klaipėdiečiams.

     Kontaktai

IŠTIKIMI KLAIPĖDAI

Politinis Komitetas

Liepų g. 10, LT-91100 Klaipėda

Politinė Reklama. Apmokėta iš Politinio komiteto Ištikimi Klaipėdai PK sąskaitos.

Įrašykite Jūsų Vardą ir Pavardę
Įrašykite Jūsų elektroninį paštą.
Įrašykite.